x

Đăng nhập

Comming soon...

Namgoong Min

Namgoong Min: Với những gì mà Kim Yoo Jung hay Kim Sae Ron đã thể hiện thì tôi nghĩ việc gọi họ là thiên tài bẩm sinh cũng là điều hoàn toàn xứng đáng.