x

Đăng nhập

Comming soon...

Nayeon (TWICE)

Nayeon (TWICE): Tôi gọi họ là thành viên thương hiệu vì chỉ cần nhắc đến tên BLACKPINK hay Red Velvet thì những Jennie và Irene sẽ xuất hiện đầu tiên trong tâm trí mỗi người.