x

Đăng nhập

Comming soon...

Ngự Giao Ký

Ngự Giao Ký: Mặc dù kịch bản ổn áp đấy nhưng Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi hay Công Tố vẫn rơi vào cảnh bị chê bai do diễn viên chính diễn quá tệ.