x

Đăng nhập

Comming soon...

Người Thầy Y Đức 2

Người Thầy Y Đức 2: Xu hướng của làng phim Hàn có vẻ như thay đổi. Ngày xưa hết là hết luôn, không có phần 2 phần 3 gì cả, giờ thì nhiều phim đều xác nhận làm tiếp mùa mới.