x

Đăng nhập

Comming soon...

Nhật Ký Vàng Anh

Nhật Ký Vàng Anh: Đã 15 năm trôi qua kể từ ngày Nhật Ký Vàng Anh đóng máy, hai nữ chính của bộ phim đã thay đổi ra sao sau từng ấy thời gian?