x

Đăng nhập

Comming soon...

NSND Việt Anh

NSND Việt Anh: Showbiz Việt trong mắt NSND Việt Anh, NS Duy Phương và các nghệ sĩ lão làng: có người nói thẳng một mặt, có người chỉ nói đôi lời nhưng đầy ý nghĩa, thâm ý.