x

Đăng nhập

Comming soon...

Oh My Girl

Oh My Girl: IZ*ONE mà còn hoạt động lâu dài với nhau thì tôi nghĩ họ sẽ còn thành công hơn nữa khi theo đuổi concept này đấy.