x

Đăng nhập

Comming soon...

Park Bo Gum

Park Bo Gum: Dù văn hóa Hàn Quốc đã có những quy tắc riêng khi đi ăn cưới nhưng theo tôi thấy thì vẫn có vài người không làm đúng và phải nhận nhiều chỉ trích.