x

Đăng nhập

Comming soon...

Pee Nak 3 (Ngôi Đền Kỳ Quái 3)

Pee Nak 3 (Ngôi Đền Kỳ Quái 3): Xét về yếu tố hài thì Ngôi Đền Kỳ Quái 3 rất là ok nha, coi cười từ đầu đến cuối nhưng mà về yếu tố kinh dị thì mình thôi bỏ.