x

Đăng nhập

Comming soon...

Quang Thắng

Quang Thắng: Dù nổi tiếng nhưng “Táo Kinh Tế” Quang Thắng lại không dư dả, muốn mua nhà to để đón vợ con lên Hà Nội sống mà tài chính hạn hẹp quá.