x

Đăng nhập

Comming soon...

Sam

Sam: Không chỉ có lối diễn tự nhiên, “con gái” bố Đức (Hồng Đăng) trong Thương Ngày Nắng Về còn có khả năng biến hóa với nhiều phong cách thời trang khác nhau.