x

Đăng nhập

Comming soon...

sao TVB

sao TVB: Dì của Hứa Thiệu Hùng là vợ của Lỗ Tấn, còn mẹ đỡ đầu của ông cố chính là Từ Hi Thái Hậu. Có thể thấy thân thế của trùm vai phụ TVB chẳng phải là dạng vừa đâu.