x

Đăng nhập

Comming soon...

Satan's Salves 2 (Nô Lệ Của Quỷ 2)

Satan's Salves 2 (Nô Lệ Của Quỷ 2): Nô Lệ Của Quỷ 2, với mình là bộ phim kinh dị nặng đồ vì sự táo bạo trong việc tạo dựng tình huống. Nó cũng khiến mình bị mất ngủ vì tạo hình quá nhạy cảm.