x

Đăng nhập

Comming soon...

Seo Hyun Jin

Seo Hyun Jin: Bên cạnh các dòng phim hình sự, tình cảm hay chuyên ngành thì tôi thấy phim về showbiz của Hàn cũng hay lắm, các ngôi sao được là chính mình nên thần thái hẳn.