x

Đăng nhập

Comming soon...

Seo Hyun Jin

Seo Hyun Jin: Không biết Song Hye Kyo hay Han Hyo Joo lúc nhận kịch bản cảm thấy ra sao, chứ tôi xem phim mà toàn thấy tức cười thôi đấy.