x

Đăng nhập

Comming soon...

Seo In Guk

Seo In Guk: Hồi xưa, Knet chê Lee Jong Suk, Kim Soo Hyun, Kim Woo Bin... bao nhiêu, thì giờ tôi thấy họ hối tiếc bấy nhiêu.