x

Đăng nhập

Comming soon...

Seo Kang Joon

Seo Kang Joon: Hình như tôi phát hiện một điều rằng ở Hàn Quốc số lượng sao nam sở hữu má lúm đồng tiền nhiều hơn so với sao nữ thì phải.