x

Đăng nhập

Comming soon...

Seo Kang Joon

Seo Kang Joon: Song Ji Hyo, Song Kang hay Park Ji Yeon có danh tiếng khá ổn nhưng tôi không hiểu sao mà họ xuất hiện ở phim nào thì rating phim đó lại thảm.