x

Đăng nhập

Comming soon...

Shazam: Fury Of The Gods (Shazam: Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần)

Shazam: Fury Of The Gods (Shazam: Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần): Năm 2023 được coi là thời điểm mà kỷ nguyên mới của DCEU sẽ ra đời, mở ra một tương lai vô cùng xán lạn cho vũ trụ này.