x

Đăng nhập

Comming soon...

She Was Pretty

She Was Pretty : "Máu lửa" mà tôi muốn nói ở đây có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau nha, có đúng nghĩa đen như NJ, cũng có thể gây ấn tượng đặc biệt như Kim Bok Joo nè.