x

Đăng nhập

Comming soon...

Shooting Stars (Sao Băng)

Shooting Stars (Sao Băng): Bên cạnh những bộ phim hot thành tích cao thì dàn phim Hàn nửa đầu năm 2022 vẫn có tác phẩm flop thảm dù được kỳ vọng lớn.