x

Đăng nhập

Comming soon...

Simu Liu

Simu Liu: Màn xuất hiện của vũ khí bất tử Iron Fist và thêm một thành phố thần tiên sẽ giúp MCU mở rộng cõi thần thánh của Trung Hoa lên một mức độ mới.