x

Đăng nhập

Comming soon...

Snowdrop

Snowdrop: Họ đều không có dấu hiệu sẽ chia tay hay chia cắt, ấy vậy mà cuối cùng lại nhận lấy cái kết buồn khiến fan cũng không muốn xem lại.