x

Đăng nhập

Comming soon...

Takayama Minami

Takayama Minami: Nhiều tuyến nhân vật mới xuất hiện cũng như các mối quan hệ khác trong hành trình đi tìm thân phận thật sự của Plamya, nhất là chuyện tình của Sato và Takagi.