x

Đăng nhập

Comming soon...

Thần Điêu Đại Hiệp

Thần Điêu Đại Hiệp: Ban đầu, Châu Tấn mới là người được chọn diễn Tiểu Long Nữ nhưng ai dè mất vai vào tay Lưu Diệc Phi trước giờ G.