x

Đăng nhập

Comming soon...

Thomas Doherty

Thomas Doherty: Nhìn vào doanh thu sau gần 2 tuần công chiếu, có thể thấy Lời Mời Đến Địa Ngục đứng “trót lọt” so với những bộ phim kinh dị khác.