x

Đăng nhập

Comming soon...

Thương Ngày Nắng Về

Thương Ngày Nắng Về: Poster là một cách để truyền thông đến khán giả, giúp hình dung sơ lược và nắm thông tin của các diễn viên. Nhưng 2022 rồi mà VTV thiết kế poster… lạ lắm.