x

Đăng nhập

Comming soon...

Tô Hữu Bằng

Tô Hữu Bằng: Với mức thù lao đóng phim quá thấp như vậy nên nhiều ngôi sao xứ Đài lựa chọn đến Đại Lục để lập nghiệp.