x

Đăng nhập

Comming soon...

Trần Hách

Trần Hách: Nếu có một chỗ dựa vững chắc thì dù nghệ sỹ có gây ồn ào thế nào đi chăng nữa thì vẫn có thể bình an mà qua ải, chẳng bị hạn chế hoạt động chút nào!