x

Đăng nhập

Comming soon...

Trần Kiện Phong

Trần Kiện Phong: Từng là thành viên có triển vọng nhất của nhóm Ngũ tiểu sinh TVB, số mệnh đưa đẩy Trần Kiện Phong trở thành người mệnh khổ nhất hiện nay.