x

Đăng nhập

Comming soon...

Trần Phong

Trần Phong: Còn gì “quê” hơn khi bị chính đồng nghiệp khai quật những bí mật thầm kín, bẽ bàng trước công chúng, các nghệ sĩ chỉ biết cười trừ.