x

Đăng nhập

Comming soon...

Triệu Văn Trác

Triệu Văn Trác: Cùng là người kế nghiệp Thành Long, Lý Liên Kiệt nhưng Ngô Kinh thành công còn Triệu Văn Trác lại mờ nhạt dần.