x

Đăng nhập

Comming soon...

Trúc Nhân

Trúc Nhân: Nếu không tìm hiểu tôi sẽ không thể biết được rằng Sara Lưu và Liz Kim Cương hoá ra là những người bạn thân từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường.