x

Đăng nhập

Comming soon...

Vincenzo

Vincenzo: Ngày trước nhân vật chính phải là những người chính nghĩa và tốt tuyệt đối, nhưng giờ thì khác rồi vì thể loại phản anh hùng đang lên ngôi đấy.