x

Đăng nhập

Comming soon...

Võ Tấn Phát

Võ Tấn Phát: Rồi người thương cũng hoá người dưng chắc chắn là câu nói để ám chỉ trạng thái mối quan hệ của Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát lúc này.