x

Đăng nhập

Comming soon...

Yoon (STAYC)

Yoon (STAYC): Không cần nói nhiều thì tôi cũng nghĩ mọi người đã đoán ra được biệt danh của Karina từ aespa hay Jang Wonyoung trong IVE là gì rồi.