x

Đăng nhập

Comming soon...

Ahn Hyo Seop

Ahn Hyo Seop: Lovers of the Red Sky (Bầu Trời Rực Đỏ) dành được nhiều lời khen, nhưng có thể thấy rằng 5 tình tiết này đã bị thay đổi hoàn toàn so với bản webtoon.