x

Đăng nhập

Comming soon...

Ant-Man And The Wasp (Người Kiến Và Chiến Binh Ong)

Ant-Man And The Wasp (Người Kiến Và Chiến Binh Ong): Mặc dù được xây dựng một cách rất ấn tượng, nhưng ngay từ đầu thì Kang đã không được Marvel coi như trung tâm của Multiverse Saga.