x

Đăng nhập

Comming soon...

Ben Affleck

Ben Affleck: Phim gợi nhớ đến Inception hay Tenet của Christopher Nolan song lại thiếu sức hút hơn hẳn vì nhịp phim chậm chạp cùng loạt tình tiết dông dài.