x

Đăng nhập

Comming soon...

Bố Già

Bố Già: Thành công với thể loại tình cảm gia đình trong "Bố Già" và "Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ", Vũ Ngọc Đãng đang cho thấy sự biến đổi đầy đa dạng của mình.