x

Đăng nhập

Comming soon...

Boys Over Flower (Vườn Sao Băng)

Boys Over Flower (Vườn Sao Băng): Ai mà có thể ngờ có ngày Lee Min Ho lại chê Vườn Sao Băng và Goo Jun Pyo, đúng là phim thời nào thì chỉ nên xem ở thời đó thôi.