x

Đăng nhập

Comming soon...

Captain America: The First Avenger (Kẻ Báo Thù Đầu Tiên)

Captain America: The First Avenger (Kẻ Báo Thù Đầu Tiên): Trong vũ trụ Marvel, Vibranium, hợp kim tạo nên khiên của Captain America và Adamantium vốn có mối nguồn gốc liên kết với nhau.