x

Đăng nhập

Comming soon...

Captain America: The First Avenger (Kẻ Báo Thù Đầu Tiên)

Captain America: The First Avenger (Kẻ Báo Thù Đầu Tiên): Giai đoạn 4 của Marvel đặt ra một số câu hỏi lớn về những gì đã xảy ra với Captain America sau Avengers: Endgame và liệu Steve Rogers có còn sống hay không?