x

Đăng nhập

Comming soon...

Cát Tường

Cát Tường: Cát Tường chia sẻ ở Việt Nam chẳng có luật pháp nào bắt buộc người nghệ sĩ nào phải đi chống dịch, nếu thích thì làm không thì thôi.