x

Đăng nhập

Comming soon...

Cổ kiếm kỳ đàm

Cổ kiếm kỳ đàm: Không biết Cổ Kiếm Kỳ Đàm trúng lời nguyền gì mà diễn viên từ chính đến phụ đều dính ồn ào, có tới 3 người "bay" luôn sự nghiệp rồi.