x

Đăng nhập

Comming soon...

DC Films

DC Films: Là 2 bạo chúa nổi tiếng của Marvel và DC, Thanos cùng Darkseid đã từng có 1 phiên bản "lưỡng long nhất thể" tên là Thanoseid đó.