x

Đăng nhập

Comming soon...

Đình Tú

Đình Tú: Thương Ngày Nắng Về tập 39 phần 2. Bà Nhung đã nói ra ý định muốn "chiếu tướng" ông Long. Nhưng chủ tịch đâu có nhượng bộ dễ dàng, ông vẫn cố lật ngược thế cờ.