x

Đăng nhập

Comming soon...

Đinh Vũ Hề

Đinh Vũ Hề: Trong 3 bộ sư đồ luyến thì Ngọc Cốt Dao có lẽ sẽ gây nhiều ức chế nhất cho người xem vì tình tiết cẩu huyết, ngược nam chính đến đau lòng.