x

Đăng nhập

Comming soon...

Do Kyung Soo (D.O.)

Do Kyung Soo (D.O.): Sau 3 năm lên sóng, tôi nhận thấy dàn sao Lang Quân 100 Ngày đã có nhiều sự thay đổi trong sự nghiệp. Tiếc thay không phải ai cũng được "sóng yên biển lặng".