x

Đăng nhập

Comming soon...

Đồng Ánh Quỳnh

Đồng Ánh Quỳnh: Trầy trật cả năm trời Thanh Sói mới có thể ra mắt. Tưởng đâu lần này Ngô Thanh Vân có thể tung hoành phòng vé Việt dịp cuối năm, ai dè vẫn xu.