x

Đăng nhập

Comming soon...

Dr. Romantic 2 (Người Thầy Y Đức 2)

Dr. Romantic 2 (Người Thầy Y Đức 2): The Golden Spoon có lợi thế lớn trong ngày hôm qua nên đã lập tức nâng cao thành tích, trong khi đó Blind vẫn dậm chân tại chỗ trước tập cuối.