x

Đăng nhập

Comming soon...

Đức Phúc

Đức Phúc: Chức Quán quân tại Giọng Hát Việt chỉ giúp Đức Phúc bước một chân vào giới giải trí, còn để có được thành công thì anh phải tự thay đổi bản thân rất nhiều.